Site Overlay

กล่องลูกฟูก โรงงานผลิตกล่องที่ดีและราคาถูกที่สุด

กล่องลูกฟูก โรงงานผลิตกล่องที่ดีและราคาถูกที่สุด

 

เดี๋ยวนี้แพ็คเกจมีความสำคัญมากๆในการจะใส่สินค้าเพื่อให้ดูดี น่าซื้อน่าใช้ และยังเป็นการป้องกันการกระทบกระแทกสินค้าจากภายนอกจนเสียหายอีกด้วย ซึ่งนักธุรกิจต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหากล่องลูกฟูก และโรงงานผลิตกล่องที่ดีและราคาถูกที่สุด เราได้ทำการรวบรวมไว้ให้แล้ว โดยทุกที่ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ดี คือ

เกณฑ์คัดเลือกโรงงานผลิตกล่องที่ดีและราคาถูกที่สุด

  1. โรงงานมีมาตรฐานการผลิตที่ดี มีเครื่องจักรที่ทันสมัย

การเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี มีเครื่องจักรทันสมัย จะบ่งบอกได้กลายๆว่า เราจะได้กล่องลูกฟูกที่ดีและมีคุณภาพตามที่ตกลองกันไว้ อีกทั้งไม่ต้องรอนาน เพราะเครื่องจักรที่ทันสมัยจะสามารถผลิตออกมาได้ครั้งละมากๆจึงทันเวลาที่ต้องการใช้อย่างแน่นอน

  1. มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย

รูปแบบที่มีให้เลือกหลากหลายจะทำให้สามารถนำไปบรรจุสินค้าได้เหมาะสม ดูดีและสวยงาม ส่งผลให้หน้าซื้อ น่าใช้มากขึ้น อีกทั้งไม่ทำให้สินค้าที่อยู่ภายในตกหล่นลงมาเสียหายได้ง่ายอีกด้วย

  1. สินค้าเหมาะสมกับราคา

ต่อให้งานดีขนาดไหนแต่ถ้ามีราคาแพงก็จะกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยใช่เหตุ ดังนั้นกล่องที่ดีจึงต้องมีราคาเหมาะสมไม่แพงมากจนเกินไป

กล่องลูกฟูก ราคาถูกที่สุด

 

เราประกอบการรับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพ ให้ถึงมือลูกค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตและสร้างสรรค์สินค้าบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงเนื่องจาก การแข่งขันในสภาพปัจจุบันมีการประกอบกิจการและการดำเนินทางธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก อีกทั้งยังมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าและความได้เปรียบทางธุรกิจและส่วนหนึ่งคือ การลดต้นทุนและปัญหาในการดำเนินทางธุรกิจ ซึ่งการใช้บรรจุภัณฑ์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่ง ขันโดยการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อห่อหุ้มสินค้าชนิดต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในนั้นคือ บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่องกระดาษลูกฟูกที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งาน ของลูกค้าได้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพก็สามารถเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาในการเรื่องสินค้าชำรุดให้กับสินค้าได้ อีกทั้งด้วยสินค้ากล่องกระดาษลูกฟูกของ  นั้นสามารถช่วยลดต้นทุนสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันการดำเนินทาง ธุรกิจได้ จึงตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยตรงเพราะเราสามารถผลิต และสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเกิดความประทับใจ

เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ชนิดที่เป็นกล่อง กระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพสูงสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้าได้จากเครื่องจักรที่มีมาตรฐานสูง และที่สำคัญที่นี่มีการบริการเป็นเลิศ มีความอบอุ่น เป็นกันเอง อีกทั้งยังเอาใจใส่ในรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการรับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก และมีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของลูกค้าได้ สัญญาว่า จะจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่จริงใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอรวมถึงเราจะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจในบริการ

สินค้าและบริการ

 – กล่องขนาดใหญ่สำหรับการส่งออกสินค้า

– กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น

– กล่องขาว

– กล่องเก็บเอกสาร

– กล่องไปรษณีย์

– กล่องไดคัท

– กล่องใส่ผักผลไม้

– กล่องของขวัญ

รับผลิตกล่องกระดาษ

รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด ด้วยประสบการณ์การทำงานเเละกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทำให้ที่นี่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง
บริษัทกำหนดนโยบายในความใส่ใจของทุกแผนกที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เช่น ฝ่าย ขาย ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารที่ง่าย รวดเร็ว เเละความถูกต้องในการให้ข้อมูล และใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์กสูงสุด และง่ายต่อการติดต่อกับลูกค้าฝ่ายออกเเบบที่ต้องออกเเบบโครงสร้างกล่องให้เหมาะสมกับสินค้า ความทันมัย ความเเข็งแรง การใช้งาน การเรียงซ้อน  หรืองานพิมพ์ ที่ต้องสวยงามเเละสามารถสื่อสารข้อมูลให้กับผู้บริโภค เเละ ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าเเละองค์กร โดยใช้ Software ที่เฉพาะเจาะจงกับอุตสหกรรมกล่องลูกฟูก เเละพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ
ในความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน บริษัทจึงมีโปรโมชั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจ SME หรือธุรกิจอุตสหกรรม ขนาดกลาง เเละ ขนาดใหญ่
เเละครอบคลุมของลูกค้าเเต่ละกลุ่ม เพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างๆ

นอกจากนี้ที่นี่ยังคำนึงถึงวัตถุดิบในการผลิตที่มีความเป็นมาตรฐานเพื่อให้คุณภาพสินค้า มีความเเข็งเเรงในระดับมาตรฐาน เเละยังให้ความสำคัญกับคุณภาพในการผลิตที่ต้องได้มาตรฐานในการผลิตทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ขนาดที่เเม่นยำ ความคมของขอบกระดาษ ความเเข็งเเรงของกระดาษ เเละรูปเเบบการพิมพ์ที่ต้องคมชัด เเละสีพิมพ์ที่ต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้

ที่นี่ได้มีการนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากต่างประเทศ เพื่อให้เป็นโรงงานกล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพ การผลิตสินค้ามีถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เเละความรวดเร็วในการผลิตเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานให้ทันเวลา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจริงใจกับทางลูกค้า รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็วทำให้เรา ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น กลุ่มบริษัท การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มสินค้าบริโภค เช่น อาหารทะเลแช่เเข็ง
กลุ่มบริษัททอุตสหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เเคสคาร์ตั้น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัทจะได้มีส่วนร่วมในการให้บริการเเละคำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

 

 

รับผลิตกล่องกระดาษให้กับลูกค้าและบริษัทต่างๆ ใน ทุกระดับชั้น รวมถึงบริษัทชั้นนำของประเทศ และบริษัทต่างประเทศหลาย รายที่เจาะจงใช้บริการของที่นี่

เราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ไม่ใช่แค่รับฟังสิ่งที่ลูกค้าสั่งเท่านั้น แต่ร่วมกันพัฒนาสิ่่งที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้าได้ดีที่สุด

เราเติบโตมาจากบริษัทขนาดเล็กเมื่อหลายสิบปีก่อนจนมาถึงวันนี้ ที่นี่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงข้อจำกัดในมุมมองต่างๆ ของธุรกิจในทุกขนาด

ที่นี่ใส่ใจเสมอ…

– คุณภาพมาก่อน ที่นี่เชื่อว่าสินค้าที่ดีไม่ใช่แค่ สินค้าที่เรียบร้อย แต่เป็นสินค้าที่ตอบความ ต้องการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

– ตรงเวลาเสมอ ที่นี่เชื่อว่าการตรงต่อเวลาเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน ที่นี่มีสถิติส่งสินค้าตรงเวลากว่า 98%

– ไม่มีขั้นต่ำ ที่นี่เชื่อว่าจำนวนไม่สำคัญเท่าคุณภาพ โดยรับผลิตทุกจำนวน แม้ว่าจะเป็นแค่กล่องหนึ่งลังเท่านั้น

 

โรงงานผลิตกล่องไปรษณีย์

โรงงานบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกมากว่า 30 ปี ที่นี่ให้คำปรึกษาในการออกแบบ พิมพ์ และผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกได้ตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น กล่องฝาชน กล่องฝาเกย กล่องฝาครอบ กล่องไดคัท และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ จากกระดาษลูกฟูก

ผลิตภัณฑ์

ที่นี่สามารถผลิตกล่องได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กล่องฝาชน กล่องฝาเกย กล่องฝาครอบ กล่องไดคัท กล่องผลไม้ ถาด แผ่นกั้น ไส้กั้นแบบต่างๆ แผ่นรองทั่วไป แผ่นรองไดคัท

วิธีการสั่งซื้อ และ เงื่อนไข

– กำหนดขนาด กว้าง x ยาว x สูง ของกล่องได้ตามต้องการ

– เลือกความหนาของกระดาษได้ 3 ชั้น , 5 ชั้น

– เลือกเกรดกระดาษหรือสีผิวของกระดาษได้

– สามารถพิมพ์เเบบได้ตามต้องการ เเละเลือกสีพิมพ์ได้

– บริการจัดส่งสินค้าฟรีทั้งในกรุงเทพเเละปริมณฑล ต่างจังหวัดส่งโดยบริษัทขนส่ง เก็บเงินปลายทาง

– จัดส่งสินค้าได้ภายในได้ไม่เกิน 7-10 วันหลังสรุปราคาจบเเละเเบบพิมพ์

 

เรานำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่มี คุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตลอดจนให้ความสำคัญทางด้านบริการที่รวดเร็ว สะดวก ตรงต่อเวลา และราคาเป็นกันเอง ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ได้รับ มาตรฐาน ISO 9001 : 2001 จากสถาบัน BVQI ประเทศอังกฤษ และบริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด กำลังเพิ่มอัตราการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถมีความรู้และความเข้าใจในการผลิตกล่อง กระดาษลูกฟูกเข้ามาทำการผลิต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกที่ดีและมีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด

ผลิตภัณฑ์

– กล่องไปรษณีย์ฝาชน

– งานพิมพ์กล่องลูกฟูก 4 สี

รับพิมพ์กล่องลูกฟูก 4 สี กล่องกิ๊ฟเซ็ท กล่องอาหาร กล่องใส่ของ กล่องสินค้าแช่แข็ง ของขวัญ ของชำร่วย สติกเกอร์ ฉลาก โบรชัวร์ บาร์โค้ด ถุงกระดาษ แผ่นพับ ฯลฯ หรือไม่ว่าจะเป็นกล่องไหนๆ ที่สามารถพิมพ์ได้ตามแบบลูกค้าต้องการทุกแบบ ทุกขนาด ในราคาไม่แพง คุณภาพมาตรฐานสูง ส่งงานตรงต่อเวลา ราคาถูก

– รับผลิตกล่องลูกฟูกพรีเมี่ยมพิมพ์ 4 สี

รับผลิตกล่องลูกฟูกพรีเมี่ยมพิมพ์ 4 สี กล่องกิ๊ฟเซ็ท กล่องอาหาร กล่องขนม กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องแพ็คเก็จจิ้ง กล่องสบู่ กล่องครีม กล่องอาหาร กล่องเอกสาร กล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษทุกประเภท ทุกเกรดกระดาษ กล่องลังใส่สินค้า กล่องใส่ของ กล่องสินค้าแช่แข็ง ของขวัญ ของชำร่วย สติกเกอร์ ฉลาก โบรชัวร์ บาร์โค้ด ถุงกระดาษ แผ่นพับ ฯลฯ หรือไม่ว่าจะเป็นกล่องไหนๆ เราสามารถพิมพ์ได้ตามแบบลูกค้าต้องการทุกแบบ ทุกขนาด ในราคาไม่แพง คุณภาพมาตรฐานสูง ส่งงานตรงต่อเวลา ราคาไม่แพง

– กล่องบริจาค

กล่องบริจาค เรามีกล่องบริจาคหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือก พิมพ์ได้ตามแบบลูกค้าต้องการทุกแบบ ทุกขนาดของกล่องบริจาคตามความต้องการของลูกค้า

– งานลักษณะกล่องไม้ขีดไฟ

รูปแบบงานลักษณะกล่องไม้ขีดไฟ ใส่กรอบรูป สมุดไดอารี่ พิมพ์ได้ตามแบบลูกค้าต้องการทุกแบบ

– กล่องใส่ข้าว กก. ขายส่งทางไปรษณีย์

กล่องใส่ข้าว กก. ขายส่งทางไปรษณีย์ ทำได้ทั้งหมด 1, 2, และ 5 กก. พิมพ์ตามใจลูกค้า งานไดคัท

– งานไดคัทกล่องรองเท้า

งานไดคัทกล่องรองเท้า สามารถพิมพ์ได้ตามสีและตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ งานคุณภาพดี ราคาถูก

– งานโชว์สินค้าใส่บานประตู

รูปแบบงานโชว์สินค้าใส่บานประตู กรอบรูปใหญ่ รูปพิมพ์ พิมพ์ได้ตามแบบลูกค้าทุกแบบ

ฯลฯ

 

โรงงานบรรจุภัณฑ์ รับผลิตกล่องเครื่องสำอางค์ รับทำออฟชั่นเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกล่อง รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ , ทำกล่องจำนวนน้อย กล่องเดี่ยว กล่องเล็ก กล่องชุด ออกแบบฟรี จริงใจไม่มีแอบแฝง ติดต่อที่นี่แล้วเรื่องการทำกล่องจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

 

รับผลิตกล่องกระดาษ แพ็คเก็จ ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ผลิตกล่องกระดาษ ผลิตกล่องลูกฟูก ผลิตกล่องหุ้มจั่วปัง ผลิตกล่องหูหิ้ว ผลิตกล่องเจาะช่องหน้าต่าง ผลิตกล่องพรีเมี่ยม ผลิตกล่องสบู่ ผลิตกล่องเครื่องสำอาง ผลิตกล่องใส่อาหาร ผลิตกล่องSnack Box ผลิตถุงกระดาษ พิมพ์โบร์ชัว พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ ป้ายสินค้า ฉลาก สติกเกอร์ติดสินค้า พิมพ์สมุดโน้ต และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆอีกหลายชนิดด้วยเครื่องพิมพ์ HEIDELBERG ระบบออฟเซ็ท 4 สีที่ทันสมัยและประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20ปี

จำหน่ายถุงกาแฟกระดาษราคาถูก

ถุงกาแฟกระดาษ หรือ ถุงกระดาษใส่กาแฟที่กำลังเป็นที่นิยมขณะนี้ ผลิตจากกระดาษคราฟท์น้ำตาล KI125g หรือ KI150g สามารถเก็บความเย็นได้นานไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง สามารถทำให้คุณดื่มกาแฟได้ทั้งวัน ขนาดถุงกาแฟกระดาษที่ใช้กันทั่วไปคือ 8x13x18.5 cm. สามารถพิมพ์โลโก้และสีได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับร้านค้าส่ง หรือ ธุรกิจ แฟรนไชส์กาแฟ “กำลังผลิตของที่นี่ต่อเนื่องได้มากถึง 50,000 ถุงต่อวัน”
ซึ่งทำให้ร้านค้าส่งถุงกาแฟกระดาษหรือร้านกาแฟสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

 

เราเป็นโรงพิมพ์รุ่นใหม่ไฟแรง มีบุคคลากรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ กว่า 20 ปี มีเครื่องจักรอันทันสมัย ตามมาตรฐานสากล ให้บริการแบบครบวงจร จบงานได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ทางโรงพิมพ์ใช้ ระบบCTP ( Computer To Plate ) ซึ่งเป็นระบบอันทันสมัย ช่วยให้งานพิมพ์ออกมาสีคมชัดและไม่ผิดเพี้ยน จะช่วยลดระยะเวลาในการพิมพ์ได้มากยิ่งขี้นอีกด้วย

บริการของที่นี่

– บริการรับผลิตกล่องครีม onestop service

ที่นี่เป็นโรงพิมพ์ ที่รับผลิตกล่องครีม เริ่มตั้งแต่ออกแบบ พิมพ์งาน เคลือบเงากล่อง ปั๊มไดคัทกล่อง และปะกาวกล่อง  เป็นบริการ one stop service ที่นี่ ที่เดียวจบ ไม่ต้องย้ายงานไปทำที่อื่นให้เสียเวลา สามารถปรึกษางานและตีราคางานพิมพ์กล่อง ก่อนเริ่มงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว

– เรา รับผลิตกล่องกระดาษทุกชนิด

เรารับผลิตกล่องครีม กล่องสบู่ กล่องเครื่องสำอาง กล่องอาหารเสริม กล่องโลชั่น กล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด รับผลิต สติ๊กเกอร์ PVC อิงค์เจ็ท Sticker Paper PE PP ฟรอยด์เงิน ฟรอยด์ทอง ทุกชนิด

กล่องกระดาษลูกฟูก ภาษาอังกฤษ

ทุกๆวันทั่วโลกมีการบริโภคน้ำนมน้ำและอาหารเหลวอื่น ๆ นับพันล้านลิตรทั่วโลก ที่ได้พัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องทั้งคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของ ที่นี่ผลิตบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหลวให้กับผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น

“แพคเกจควรประหยัดค่าใช้จ่าย”

นี่คือหลักการของผู้ก่อตั้ง  ผู้ริเริ่มพัฒนาชุดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวคิดพื้นฐานคือการสร้างหลอดจากม้วนกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกบรรจุด้วยเครื่องดื่มและผนึกไว้ใต้ระดับของของเหลว

วันนี้ เราเป็นมากกว่าเพียงแค่อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเหลว เพราะยังมีเทคโนโลยีการประมวลผลและการบรรจุหีบห่อเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทเช่นไอศกรีมและชีสไปจนถึงผักผลไม้และอาหารสัตว์เลี้ยง ที่นี่จัดหาระบบสมบูรณ์สำหรับการประมวลผลบรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่ายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ระบบการประมวลผลของที่นี่ไม่เพียง แต่พัฒนาเพื่อรักษาผลิตภัณฑ์อย่างอ่อนโยน แต่ยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบและพลังงานในระหว่างการผลิตและการกระจายสินค้าในภายหลัง เรามุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของที่นี่และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของที่นี่รวมถึงการพัฒนาชุดบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการปกป้องอาหารและป้องกันไม่ให้สูญเสีย

ผลิตภัณฑ์

– แพ็คเกจปลอดเชื้อ

กระบวนการผลิตปลอดเชื้อของ เราช่วยให้อาหารเหลวสามารถรักษาสีเนื้อสัมผัสรสชาดและคุณค่าทางโภชนาการได้นานถึง 12 เดือนโดยไม่ต้องใช้สารกันบูดหรือเครื่องทำความเย็น การผสมผสานของการผลิตและบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อช่วยลดของเสียทำให้การจัดจำหน่ายมีประสิทธิภาพมากและแปลงผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นรูปแบบที่ผู้บริโภคพร้อมและช่วยให้คุณเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ห่างไกล แพ็คเกจปลอดเชื้อและการขนส่งโดยรอบช่วยให้คุณสามารถใช้โอกาสได้ทุกที่ทั่วโลก ทุกกล่องบรรจุปลอดเชื้อของที่นี่ทำจากวัสดุทดแทนกระดาษรีไซเคิลและไม่มีการทำความเย็นเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อจัดจำหน่ายและจัดเก็บ

– แพ็คเกจแช่เย็น

เรา มีระบบการบรรจุหีบห่อ 3 แบบและมีตัวเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องมีการกระจายและเก็บแช่เย็น แพคเกจแช่เย็นถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์สด แพคเกจเย็นของที่นี่รวมถึงสมาร์ทและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของเครื่องดื่ม

– แพ็คเกจอาหาร

อุตสาหกรรมอาหารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตอาหารกำลังมองหาวิธีการบรรจุหีบห่อที่สดใหม่และสะดวกสบายกว่าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคต้องการอาหารที่ง่ายและสะดวกในการจัดเตรียม ที่นี่มีแพคเกจที่เปิดโอกาสอันไม่มีวันสิ้นสุดและเป็นทางเลือกที่น่าตื่นเต้นสำหรับกระป๋องกระป๋องและกระเป๋า มันเป็นแพคเกจกล่องแรกในตลาดที่ทำให้เป็นไปได้ที่จะฆ่าเชื้ออาหารที่มีอนุภาคภายในแพคเกจกล่อง อาหารเช่นผักมะเขือเทศอาหารสำเร็จรูปซุปและอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์นับร้อยแห่งในกว่า 50 ประเทศ เราได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์สำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้

 

เราจำหน่าย – รับสั่งทำ , สั่งผลิต – บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม , บรรจุภัณฑ์กระดาษ , กล่องกระดาษลูกฟูก , บรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบต่างๆ

( ราคาพิเศษ … เราจะขายให้คุณในราคาที่ถูกสุดๆ เพื่อที่คุณจะได้กลับมาซื้อเราอีกเรื่อยๆครับผม ^ ^   )

ขอคำปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาได้ที่ Line นี้เลยครับผม

iD LINE :  www.Amata-Spare.com
โทรศัพท์ 098-2467624  E-mail :  Thebest.td9@gmail.com
ติดต่อที่คุณอ้น ฝ่ายขายได้เลยครับ ^____^