Site Overlay

กล่องใส่บิล/ใส่อะไหล่

กล่องใส่บิล/ใส่อะไหล่

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด25x34x9x18 cm.
กระดาษลูกฟูก5ชั้น ลอนBC
เกรดกระดาษ 5/BC/KA125/KA125

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด12.5x34x9x18 cm.
กระดาษลูกฟูก5ชั้น ลอนBC
เกรดกระดาษ 5/BC/KA125/KA125

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องกระดาษสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ขนาด55x30x10x20 cm.
กระดาษลูกฟูก3ชั้น ลอนC
เกรดกระดาษ 3/C/KA125/KA125
กล่องอะไหล่,กล่องบิล,กล่องใส่อะไหล่,กล่องใส่บิล

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด 10.5x11x15 cm.
กระดาษกล่องแป้ง 350 แกรม งานพิมพ์4สี

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด 12.5×20.5×4 cm.
กระดาษลูกฟูก 3ชั้น ลอนB
เกรดกระดาษ KA125/M
กล่องอะไหล่,กล่องบิล,กล่องใส่อะไหล่,กล่องใส่บิล

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด 11x30x11 cm.
กระดาษลูกฟูกสีขาว 3ชั้น ลอนB
กล่องอะไหล่,กล่องบิล,กล่องใส่อะไหล่,กล่องใส่บิล

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด 19x50x18 cm.
กระดาษลูกฟูก 3ชั้น ลอนB
กล่องอะไหล่,กล่องบิล,กล่องใส่อะไหล่,กล่องใส่บิล

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด12x45x20 cm.
กระดาษลูกฟูก 5ชั้น ลอนBC
เกรดกระดาษ KA125/KA125
กล่องอะไหล่,กล่องบิล,กล่องใส่อะไหล่,กล่องใส่บิล

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด10x20x13 cm.
กระดาษลูกฟูก 3ชั้น ลอนB
เกรดกระดาษ KI125/M
กล่องอะไหล่,กล่องบิล,กล่องใส่อะไหล่,กล่องใส่บิล

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด20x30x11 cm.
กระดาษลูกฟูก 3ชั้น ลอนB
เกรดกระดาษ KA125/KA125
กล่องอะไหล่,กล่องบิล,กล่องใส่อะไหล่,กล่องใส่บิล

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด10×8.5×14.5 cm.
กระดาษลูกฟูกสีขาว 3ชั้น ลอนB
กล่องอะไหล่,กล่องบิล,กล่องใส่อะไหล่,กล่องใส่บิล

กล่องใส่บิล,กล่องใส่อะไหล่
กล่องใส่บิล/กล่องใส่อะไหล่ ขนาด10x20x13 cm.
กระดาษลูกฟูก3 ชั้น ลอนB
เกรดกระดาษ KA125/M

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด20x30x7x15 cm.
กระดาษลูกฟูก3ชั้น ลอนB
เกรดกระดาษ 3/B/KA125/KA125

กล่องใส่บิล,ใส่อะไหล่
กล่องสำหรับใส่บิล,ใส่อะไหล่ ขนาด20x37x7x18 cm.
กระดาษลูกฟูก5ชั้น ลอนBC
เกรดกระดาษ 5/BC/KA125/KA125

 

เราจำหน่าย – รับสั่งทำ , สั่งผลิต – บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม , บรรจุภัณฑ์กระดาษ , กล่องกระดาษลูกฟูก , บรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบต่างๆ

( ราคาพิเศษ … เราจะขายให้คุณในราคาที่ถูกสุดๆ เพื่อที่คุณจะได้กลับมาซื้อเราอีกเรื่อยๆครับผม ^ ^   )

ขอคำปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาได้ที่ Line นี้เลยครับผม

iD LINE :  www.Amata-Spare.com
โทรศัพท์ 098-2467624  E-mail :  Thebest.td9@gmail.com
ติดต่อที่คุณอ้น ฝ่ายขายได้เลยครับ ^____^