Site Overlay

กล่องจั่วปัง

กล่องจั่วปัง

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 9.5×9.5×12 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษACQ พิมพ์2สี

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 22x22x7 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษสา พิมพ์ลาย
กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 25x25x7 cm.
ห่อกระดาษสาพิมพ์ลาย
กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษแข็งจั่วปัง ขนาด 15x22x4.5 cm.
กระดาษจั่วปังห่อกระดาษปอนด์ พิมพ์ลาย เคลือบเงา

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 6.5×17.5×2.3 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษปอนด์พิมพ์ลาย

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจัวปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 17x17x10 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษพิมพ์ลาย
กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 9.5×9.5×12 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษ ACQ พิมพ์ 4 สี

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 6.5×17.2×2 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษปอนด์ พิมพ์ 2 สี

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 9.5×9.5×12 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษ ACQ พิมพ์ 2 สี

ราคาใบละ 42-45 บาท ที่จำนวน 300 ใบ
กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษคราฟท์ดำ โลโก้ปั๊มฟอยล์ทอง
size S : 4x4x4.5 cm.
size L : 8.5×10.5×6 cm.

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 30x49x8.5cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยผ้าไหม/ผ้ากำมะหยี
กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 30x49x8.5cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยผ้าลายตาข่าย/ผ้ากำมะหยี่
กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 7x11x5.5 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษปอนด์ พิมพ์ลาย
กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 16x16x3 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษอาร์ตมันเคลือบลามิเนตด้าน พิมพ์1สี โลโก้ปั้มฟรอยซ์เงิน
กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 21.5×24.5×2.5 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษอาร์ตมันเคลือบลามิเนตด้าน พิมพ์ 1 สี โลโก้ปั๊มฟอยล์สีแดง

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 12x20x8 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษอาร์ตมันเคลือบลามิเนตด้าน พิมพ์สี ติดริบบิ้นที่ฝากล่อง

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 15.3×15.3×9.5 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษอาร์ตมันเคลือบลามิเนตด้าน พิมพ์ 2 สี ติดริบบิ้นที่ฝากล่อง

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 9.2×12.7×6 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษอาร์ตมันเคลือบลามิเนตด้าน พิมพ์ 1 สี โลโก้ฟอยล์เงิน

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 9x9x5 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษACQ พิมพ์ 1 สี
กระดาษปอนด์ พิมพ์ 1 สี โลโก้ฟอยล์ทองชมพู

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 8.5×8.5×3 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษเนื้อประกายทอง
โลโก้ฟอยล์ทอง
ไส้ในวางเหรียญหุ้มผ้าต่วนสีทอง
ฝาปิดติดด้วยแม่เหล็ก

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด19x25x7 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษลายผ้าสีน้ำตาล
โลโก้ปั๊มฟอยล์สีดำ
ไส้ในล็อคสินค้า กระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์ 2 สี เคลือบด้าน

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 5.1×12.5×16.7 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษอาร์ตมัน เคลือบด้าน
โลโก้ปั๊มฟอยล์เงิน
พร้อมสายคาดกล่อง กระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์ 1 สี
โลโก้ปั๊มฟอยล์เงิน

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 7.8×7.8×2 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษลายผ้าสีดำ เจาะหน้าต่าง
ติดPVCใส โลโก้-ปั้มฟอยล์เงิน

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 7.6×7.6×2.5 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษอาร์ตมัน เคลือบลามิเนตด้าน เจาะหน้าต่าง ติดPVCใส งานพิมพ์ 1 สี
ติดริบบิ้น

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 14x28x8.5 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษอาร์ตมัน เคลือบลามิเนตด้าน งานพิมพ์ 4 สี

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 9.5×12.6×3.6 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษอาร์ตมัน เคลือบลามิเนตด้าน งานพิมพ์ 1 สี โลโก้ปั๊มฟอยล์เงิน

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
view
รหัส : BD095030
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 25x33x3.8 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษลายผ้าสีน้ำตาล โลโก้ปั๊มฟอยล์สีน้ำตาล

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 9.1x15x4.5 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษพิมพ์ลาย 4 สี /เคลือบลามิเนตด้าน /Spot UV /โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทอง

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 8.5x14x2.5 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษพิมพ์ 1 สี /เคลือบขัดเงา
โลโก้ปั๊มฟอยล์สีเงิน

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 16x20x5 cm.
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษพิมพ์ลาย 4 สี / เคลือบลามิเนตด้าน /ปั๊มนูน / โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทอง

กล่องจั่วปัง,กล่องกระดาษแข็ง,กล่องของขวัญ,กล่องพรีเมี่ยม,กล่องของชำร่วย
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 28×33.5×6 cm.
กล่องนอก:
ฝากระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษลายผ้าสีน้ำตาล
กล่องใน :
กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษปอนด์พิมพ์ 1 สี
โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทอง / ไส้ในล็อคสินค้า ยางEVAประกบผ้ากำมะหยี่
กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 15×25.5×10 cm.
กล่อง : กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษลายผ้าสีดำ
ฝา : กระดาษจั่วปังห่อด้วยกระดาษลายผ้าสีดำ
เจาะหน้าต่างติด PVCใส โลโก้ปั๊มฟอยล์สีทอง

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง ขนาด 14.2×15.2×8.3 cm. กระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ 4 สี เคลือบลามิเนตด้าน พร้อมผูกโบว์ 2 เส้น กว้าง 1 นิ้ว

กล่องบรรจุพระเครื่อง
กล่องกระดาษจั่วปัง แบบฝาครอบ ขนาด 8x8x3 cm. หุ้มกระดาษลายผ้า ปั๊มเคทอง ภายในบรรจุฟองน้ำรองรับสินค้า ทั้งฝาบนฝาล่าง

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องฝาแยกจั่วปัง เบอร์16 ห่อด้วยสติ๊กเกอร์ขาวเหนียวพิเศษ ไม่สกรีนหรือพิมพ์ลาย เคลือบลามิเนตด้าน

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง แบบฝาครอบ หุ้มด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดสีดำ เคลือบด้าน ตัวฝาปั๊มเคทองนูน ด้านในบรรจุไส้ล็อค หุ้มผ้าสีทอง

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษแป้ง แบบฝาครอบขนาด 11×18.5×11 cm. พิมพ์ 1 สี เคลือบลามิเนตด้าน ด้านในบรรจุโฟม EPE แปะฟองน้ำ รองรับสินค้า

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องฝาครอบกระดาษจั่วปัง ติดแม่เหล็กล็อคด้านหน้า พิมพ์สีแดง เคลือบยูวีเงา ด้านในบรรจุโฟม EPE ติดกำมะหยี่สีเทา สวยหรูดูแพง

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปังแบบฝาครอบ พิมพ์ 1 สี เคลือบลามิเนตด้าน พิมพ์เคเงิน ด้านในบรรจุโฟมรองรับสินค้าตามแบบ

กล่องกระดาษจั่วปัง
งานกล่องจั่วปัง ขนาด 21.5×40.5×3.2 cm. หุ้มสติ๊กเกอร์ พิมพ์ 3 สี กระดาษเคลือบ Anti Scratch แบบกันรอยขูดขีด กล่องด้านหน้าหลังพิมพ์ฟอยล์เงิน ด้านในติดริบบิ้นสำหรับเปิดกล่อง

กล่องกระดาษจั่วปัง
กล่องกระดาษจั่วปัง แบบฝาสไลด์ เลียนแบบกล่องไม้ขีด หุ้มด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์ 4 สี เคลือบด้าน

 

เราจำหน่าย – รับสั่งทำ , สั่งผลิต – บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม , บรรจุภัณฑ์กระดาษ , กล่องกระดาษลูกฟูก , บรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบต่างๆ

( ราคาพิเศษ … เราจะขายให้คุณในราคาที่ถูกสุดๆ เพื่อที่คุณจะได้กลับมาซื้อเราอีกเรื่อยๆครับผม ^ ^   )

ขอคำปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาได้ที่ Line นี้เลยครับผม

iD LINE :  www.Amata-Spare.com
โทรศัพท์ 098-2467624  E-mail :  Thebest.td9@gmail.com
ติดต่อที่คุณอ้น ฝ่ายขายได้เลยครับ ^____^