Site Overlay

ขายกล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์

เราจำหน่าย – รับสั่งทำ , สั่งผลิต – บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม , บรรจุภัณฑ์กระดาษ , กล่องกระดาษลูกฟูก , บรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบต่างๆ

( ราคาพิเศษ … เราจะขายให้คุณในราคาที่ถูกสุดๆ เพื่อที่คุณจะได้กลับมาซื้อเราอีกเรื่อยๆครับผม ^ ^   )

ขอคำปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาได้ที่ Line นี้เลยครับผม

iD LINE :  www.Amata-Spare.com
โทรศัพท์ 098-2467624  E-mail :  Thebest.td9@gmail.com
ติดต่อที่คุณอ้น ฝ่ายขายได้เลยครับ ^____^

 

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ 2E เกรดKA125/M
ขนาด 24*40*34 ซม.

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ D-1 เกรดKA125/M
ขนาด 22*35*7 ซม.

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ F ใหญ่ เกรดKA125/M
ขนาด 32*48*30 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ AB เกรดKA125/M
ขนาด 14*20*9 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ E-7 เกรดKA125/M
ขนาด 24*40*10 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ M+ เกรดKA125/M
เท่ากล่องเคอร์รี่ ไม่มีพิมพ์
ขนาด 35*45*25 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ L เกรดKA125/M
เท่ากล่องเคอร์รี่ ไม่มีพิมพ์
ขนาด 40*50*30 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ A เกรดKA125/M
ขนาด 14*20*6 ซม.
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ,ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ,กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ฝาชน , ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , กล่องไปรษณีย์ฝาชน

ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ B เกรดKA125/M
ขนาด 17*25*9 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ C เกรดKA125/M
ขนาด 20*30*11 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน

ราคาถูกสุดๆ

ประเภทสินค้า : กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน

กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน สีขาว ไซด์ ก. เกรดKW/KA125
ขนาด 14*20*6 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน สีขาว ไซด์ ข. เกรดKW/KA125
ขนาด 17*25*9 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน สีขาว ไซด์ ค. เกรดKW/KA125
ขนาด 20*31*11 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน สีขาว ไซด์ ง. เกรดKW/KA125
ขนาด 22*35*14 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน สีขาว ไซด์ 0. เกรดKW/KA125
ขนาด 11*17*6 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน สีขาว ไซด์ จ. เกรดKW/KI 125
ขนาด 24*40*17 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

ประเภทสินค้า : กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ 2E เกรดKA125/M
ขนาด 24*40*34 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ D-1 เกรดKA125/M
ขนาด 22*35*7 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ F ใหญ่ เกรดKA125/M
ขนาด 32*48*30 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ AB เกรดKA125/M
ขนาด 14*20*9 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ E-7 เกรดKA125/M
ขนาด 24*40*10 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ M+ เกรดKA125/M
เท่ากล่องเคอร์รี่ ไม่มีพิมพ์
ขนาด 35*45*25 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ L เกรดKA125/M
เท่ากล่องเคอร์รี่ ไม่มีพิมพ์
ขนาด 40*50*30 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ A เกรดKA125/M
ขนาด 14*20*6 ซม.
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ,ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ,กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ฝาชน , ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , กล่องไปรษณีย์ฝาชน

ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ B เกรดKA125/M
ขนาด 17*25*9 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ C เกรดKA125/M
ขนาด 20*30*11 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน

ราคาถูกสุดๆ

พลาสติกกันกระแทกขนาด 0.65 เมตร X 100 เมตร
เม็ดฟองอากาศขนาด 10 มิล
หน้าเรียบ 1 ด้าน อีก 1 ด้าน เป็นเม็ดฟองอากาศ
ราคาถูกสุดๆ

พลาสติกกันกระแทกขนาด 0.65 เมตร X 20 เมตร
เม็ดฟองอากาศขนาด 10 มิล
หน้าเรียบ 1 ด้าน อีก 1 ด้าน เป็นเม็ดฟองอากาศ
ราคาถูกสุดๆ

เชือกขาวเกลียวเบอร์ 18 ฟอกสีขาว
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
ราคาถูกสุดๆ

เชือกขาวเกลียวเบอร์ 18 ฟอกสีขาว
น้ำหนัก 1/2 กิโลกรัม
ราคาถูกสุดๆ

เชือกขาวเกลียวเบอร์ 15 ฟอกสีขาว
ยาว 200 เมตร หนัก 300 กรัม
ราคาถูกสุดๆ

เชือกมัดกล่องพัสดุ
เชือกขาวเกลียวเบอร์ 18 ฟอกสีขาว
ความยาวใจละ 170 เมตร น้ำหนัก 2 ขีด
ราคาถูกสุดๆ

เทปกาว เตือนระวังแตก กว้าง 2 นิ้ว ยาว 50 หลา
พื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดง มองเห็นได้ง่าย จากระยะไกล
พร้อมสัญลักษณ์ รูปแก้วแตก
เทปติดเตือน ระวังแตก ! เทปติดระวังแตก
เพื่อเวลาติดกล่องส่งพัสดุ หรือขนย้ายสิ่งของที่บรรจุในกล่อง
เตือนบอกให้พนักงานขนส่ง ระมัดระวัง ไม่ทำให้สินค้าภายในแตกหัก หรือ เสียหาย

ราคาถูกสุดๆ

เทปกาว (OPP Tape) แบบใส
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 45 หลา

เทปกาว (OPP Tape) แบบขุ่น
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 45 หลา
ราคาถูกสุดๆ

เทปกาว (OPP Tape) แบบใส
6 ม้วน ราคา 85 บาท

เทปกาว (OPP Tape) แบบขุ่น
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 45 หลา
ราคาถูกสุดๆ

เทปกาว (OPP Tape) แบบขุ่น
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 หลา

เทปกาว (OPP Tape) แบบใส
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 หลา
เทปกาว (OPP Tape) แบบขุ่น
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 หลา

เทปกาว (OPP Tape) แบบใส
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 หลา

ที่ตัดเทป โลหะทั้งชิ้น
สำหรับเทปหนา 2 นิ้ว

ที่ตัดเทปแบบมีด้าม สำหรับเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว

มีด้ามจับ ใช้งานง่าย
วัสดุอย่างดี น้ำหนักเบา
ช่วยเบาแรงและประหยัดเวลาในการแพ็คกล่องพัสดุ

ราคาถูกสุดๆ

ที่ตัดเทปแบบมีด้าม สำหรับเทปหน้ากว้าง 2 นิ้ว

มีด้ามจับ พร้อมที่ล็อค ใช้งานง่าย
วัสดุอย่างดี น้ำหนักเบา
ช่วยเบาแรงและประหยัดเวลาในการแพ็คกล่องพัสดุ

ราคาถูกสุดๆ

กระดาษสีน้ำตาล 110 gram
ขนาด 47 x 35 นิ้ว
ใช้สำหรับห่อของ
ราคาถูกสุดๆ

ฟิล์มยืดเอ็มเสตร 12 ไมครอน
ขนาดกว้าง 50 cm. ยาว 400 m.
ใช้สำหรับพันของ กันน้ำ (เหมาะสำหรับช่วงหน้าฝนค่ะ)

ราคาถูกสุดๆ

ซองกาว Packing List
ขนาด 25*19cm จำนวน 100 ซอง / แพ็ค
จำนวน 100 ใบ ต่อแพ็ค

ซองเอกสาร ขนาด 7*10 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค
ราคาถูกสุดๆ

ซองเอกสาร ขนาด 9*12 3/4 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค
ราคาถูกสุดๆ

ซองเอกสาร ขนาด 10*14 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค

ราคาถูกสุดๆ

ซองเอกสาร ขนาด 15*19 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค
ราคาถูกสุดๆ

ซองเอกสารสีน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 9*12 3/4 นิ้ว หรือ C4
กระดาษน้ำตาล KA 125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค
ราคาถูกสุดๆ

ซองเอกสารสีน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 10*15 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA 125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค

ซองเอกสารสีน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 12*16 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA 125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค

ซองเอกสารสีน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 11*17 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA 125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค

ซองเอกสาร ขนาด 11*15 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค

ราคาถูกสุดๆ

ประเภทสินค้า : ซองพลาสติกไม่มีพิมพ์

ซองพลาสติก ไซด์D0 50 ซอง
ขนาด 17×26 cm. ไม่มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 4 cm. แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
สามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก หรือโดนน้ำ
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์D0 100 ซอง
ขนาด 17×26 cm. ไม่มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 4 cm. แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
สามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก หรือโดนน้ำ
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์D1 50 ซอง
ขนาด 20×30 cm. ไม่มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 4 cm. แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
สามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก หรือโดนน้ำ

ซองพลาสติก ไซด์D1 100 ซอง
ขนาด 20×30 cm. ไม่มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 4 cm. แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
สามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก หรือโดนน้ำ
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์D2 50 ซอง
ขนาด 25×35 cm. ไม่มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 4 cm. แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
สามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก หรือโดนน้ำ
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์D2 100 ซอง
ขนาด 25×35 cm. ไม่มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 4 cm. แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
สามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก หรือโดนน้ำ
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์D3 50 ซอง
ขนาด 28×42 cm. ไม่มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 4 cm. แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
สามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก หรือโดนน้ำ
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์D3 100 ซอง
ขนาด 28×42 cm. ไม่มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 4 cm. แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
สามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก หรือโดนน้ำ
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์D4 50 ซอง
ขนาด 32×45 cm. ไม่มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 4 cm. แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
สามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก หรือโดนน้ำ
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์D4 100 ซอง
ขนาด 32×45 cm. ไม่มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 4 cm. แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
สามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก หรือโดนน้ำ
ราคาถูกสุดๆ

ที่ตัดเทป โลหะทั้งชิ้น
สำหรับเทปหนา 2 นิ้ว

ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ 7 เกรดKA125/M
ขนาด 35*50*32 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ I เกรดKA/KA 125
ขนาด 45 x 55 x 40 ซม. ลูกฟูก 5 ชั้น
(เกรดเดียวกับไปรษณีย์)
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ AA เกรดKA125/M
ขนาด 13 x 17 x 7 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ AH เกรดKA125/M
ขนาด 14*20*34 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ BH เกรดKA125/M
ขนาด 17*25*34 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ 2D เกรดKA125/M
ขนาด 22*35*28 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

พลาสติกกันกระแทกขนาด 0.65 เมตร X 100 เมตร
เม็ดฟองอากาศขนาด 10 มิล
หน้าเรียบ 1 ด้าน อีก 1 ด้าน เป็นเม็ดฟองอากาศ
ราคาถูกสุดๆ

เชือกขาวเกลียวเบอร์ 18 ฟอกสีขาว
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
ราคาถูกสุดๆ

เชือกขาวเกลียวเบอร์ 15 ฟอกสีขาว
ยาว 200 เมตร หนัก 300 กรัม

เทปกาว (OPP Tape) แบบใส
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 45 หลา
เทปกาว (OPP Tape) แบบขุ่น
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 45 หลา
ราคาถูกสุดๆ

กล่องฝาชนไซด์ S+
ขนาด 24 x 37 x 14 cm. ( รวม 75 cm. )
ไซด์S + (ไซด์ Kerry ) กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ KA125/M

ราคาถูกสุดๆ

กล่องฝาชนไซด์ M
ขนาด 27 x 43 x 20 cm. ( รวม 90 cm. )
ไซด์M (ไซด์ Kerry ) กล่อง 3 ชั้น ไม่มีพิมพ์ KA125/M

ราคาถูกสุดๆ

ซองเอกสาร ขนาด 5*8 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค
ราคาถูกสุดๆ

ซองเอกสาร ขนาด 7*10 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค

ซองเอกสาร ขนาด 9*12 3/4 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค
ราคาถูกสุดๆ

ซองเอกสารขยายข้าง ขนาด 9*12 3/4 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค
ราคาถูกสุดๆ

ซองกันกระแทก ขนาด 7×10 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 10 ใบ ต่อแพ็ค
ราคาถูกสุดๆ

ซองกันกระแทก ขนาด 6×9 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 10 ใบ ต่อแพ็ค
ราคาถูกสุดๆ

ซองกันกระแทก ขนาด 6×9 นิ้ว ( 1 กล่อง )
กระดาษน้ำตาล KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 25 แพค / 10 ใบ ต่อแพ็ค

ซองพลาสติก ไซด์ S
ขนาด 25×35 cm. หรือ 10×14 นิ้ว มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์ U
ขนาด 38×52 cm. มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี

ซองพลาสติก ไซด์ U (กล่อง)
ขนาด 38×52 cm. มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี

ซองพลาสติก ไซด์ Q
ขนาด 18×26 cm. มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี
ราคาถูกสุดๆ

 

ซองพลาสติก ไซด์ T+
ขนาด 32×45 cm. มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี
ราคาถูกสุดๆ

เชือกมัดกล่องพัสดุ
เชือกขาวเกลียวเบอร์ 18 ฟอกสีขาว
ความยาวใจละ 170 เมตร น้ำหนัก 2 ขีด
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน สีขาว ไซด์ ข. เกรดKW/KA125
ขนาด 17*25*9 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน สีขาว ไซด์ ค. เกรดKW/KA125
ขนาด 20*31*11 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน สีขาว ไซด์ ง. เกรดKW/KA125
ขนาด 22*35*14 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ A เกรดKA125/M
ขนาด 14*20*6 ซม.
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ,ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ,กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ฝาชน , ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ , กล่องไปรษณีย์ราคาถูก , กล่องไปรษณีย์ฝาชน

ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ B เกรดKA125/M
ขนาด 17*25*9 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ C เกรดKA125/M
ขนาด 20*30*11 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน

ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ D เกรดKA125/M
ขนาด 22*35*14 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ฝาชน ขายกล่องไปรษณีย์

ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ F เกรดKA125/M
ขนาด 31*36*13 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ G เกรดKA125/M
ขนาด 31*36*26 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ 0+4 เกรดKA125/M
ขนาด 11 x 17 x 10 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

 

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
ราคาถูกสุดๆ

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน ไซด์ C+8 เกรดKA125/M
ขนาด 20*30*19 ซม.
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

ราคาถูกสุดๆ

กระดาษสีน้ำตาล 110 gram
ขนาด 47 x 35 นิ้ว
ใช้สำหรับห่อของ

ราคาถูกสุดๆ

ซองกันกระแทก ขนาด 6×9 นิ้ว
กระดาษน้ำตาล KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 10 ใบ ต่อแพ็ค
ราคาถูกสุดๆ

ซองกันกระแทก ขนาด 6×9 นิ้ว ( 1 กล่อง )
กระดาษน้ำตาล KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 25 แพค / 10 ใบ ต่อแพ็ค

ซองพลาสติก ไซด์ S
ขนาด 25×35 cm. หรือ 10×14 นิ้ว มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์ S (กล่อง)
ขนาด 25×35 cm. หรือ 10×14 นิ้ว มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์ T
ขนาด 28×42 cm. หรือ 11×17 นิ้ว มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์ T (กล่อง)
ขนาด 28×42 cm. หรือ 11×17 นิ้ว มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์ R
ขนาด 21×30 cm. มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์ R (กล่อง)
ขนาด 21×30 cm. มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี
ราคาถูกสุดๆ

ซองพลาสติก ไซด์ U
ขนาด 38×52 cm. มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี

ซองพลาสติก ไซด์ U (กล่อง)
ขนาด 38×52 cm. มีพิมจ่าหน้า
ซองข้างนอกสีขาว ข้างในสีดำ ( 2 ชั้น)
มีแถบกาวติดในตัว ฝาปิดยาวพิเศษ 5 cm.
แข็งแรง กันน้ำได้อย่างดี
พื้นที่สีเหลืองสามารถเขียนด้วยปากกาลูกเลื่อน ไม่ลอกเมื่อถูกออก
หรือโดนน้ำ ไม่เงา เขียนง่าย
บรรจุในซองพลาสติกแยกแพคอย่างดี
จำนวน 10 แพค (500 ซอง) บรรจุกล่องอย่างดี

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

 

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์แบบฝาชน (ปลีก+ส่ง ราคาเดียว)
รูปแบบกล่องและขนาดเทียบเท่ากล่องไปรษณีย์ทั่วไป
คุณภาพดี ส่วนเรื่องราคานั้นจะถูกที่สุด
ประหยัดกว่าทั่วไปประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ฝาชนA (ก)
ขนาด 14*20*6 ซม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน B (ข)
ขนาด 17*25*9 ซม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชนC(ค)
ขนาด 20*30*11 ซม.

กล่องไปรษณีย์ฝาชน D (ง)
ขนาด 22*35*14 ซม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน E (จ)
ขนาด 24*40*17 ซม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน F
ขนาด 31*36*13 ซม.

กล่องไปรษณีย์ฝาชน ฉ
ขนาด 30*45*22 ซม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน G
ขนาด 31*36*26 ซม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน H
ขนาด 40*45*34 ซม.

กล่องไปรษณีย์ฝาชน CD
ขนาด 6*6*6 นิ้ว
กล่องไปรษณีย์ฝาชน 0
ขนาด 11*17*6 ซ.ม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน 7
ขนาด 35*50*32 ซ.ม.

กล่องไปรษณีย์ฝาชน I หนา5 ชั้น
ขนาด 45*55*40 ซ.ม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน AA
ขนาด 13*17*7 ซ.ม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน 2A
ขนาด 14*20*12 ซ.ม.

กล่องไปรษณีย์ฝาชน 2B
ขนาด 17*25*18 ซม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน 0+4
ขนาด 11*17*10 ซ.ม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน C+8
ขนาด 20*30*19 ซ.ม.

กล่องไปรษณีย์ฝาชน 00
ขนาด 9.5*14*6 ซ.ม.
กล่องฝาชนสีน้ำตาล S+
ขนาด 24*37*14 ซ.ม. ( 75 )
กล่องฝาชนสีน้ำตาล M
ขนาด 27*43*20 ซ.ม. ( 90 )

กล่องไปรษณีย์ฝาชน AH
ขนาด 14*20*34 ซ.ม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน BH
ขนาด 17*25*34 ซ.ม.
กล่องไปรษณีย์ฝาชน 2D
ขนาด 22*35*28 ซ.ม.

New กล่องฝาชนสีน้ำตาล M+
ขนาด 35*45*25 ซ.ม.
New กล่องฝาชนสีน้ำตาล L
ขนาด 40*50*30 ซ.ม.
New กล่องฝาชนสีน้ำตาล P1
ขนาด 24*58*17 ซ.ม.

New กล่องฝาชนสีน้ำตาล P2
ขนาด 33*58*24 ซ.ม.
New กล่องฝาชนสีน้ำตาล P3
ขนาด 20*80*20 ซ.ม.
Newกล่องฝาชนสีน้ำตาล P4
ขนาด 30*100*20 ซ.ม.

New กล่องฝาชนสีน้ำตาล 1
ขนาด 30*100*30 ซ.ม.
New กล่องไปรษณีย์ฝาชน 2E
ขนาด 24*40*34 ซ.ม.

กล่องไปรษณีย์ฝาชน D-7
ขนาด 22*35*7 ซ.ม.

กล่องไปรษณีย์สีขาวไดคัท(ไม่ติดกาว) แบบมาตรฐาน
รูปแบบมาตรฐานตามไปรษณีย์ทุกประการคุณภาพดี
ราคาถูกกว่าทั่วไปประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์
เรามีจำหน่ายตั้งแต่ไซด์ 0 – ง ถ้าต้องการไซด์ใหญ่กว่านี้
ผมขอแนะนำเป็นกล่องฝาชนสีนํ้าตาลไซด์ E เป็นต้นไป
เพราะราคาจะถูกกว่ากันมากๆ
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ไดคัท ก
KW/KA125 ขนาด 14*20*6 ซม.
กล่องไปรษณีย์ไดคัท ข
KW/KA125 ขนาด 17*25*9 ซม.
กล่องไปรษณีย์ไดคัท ค
KW/KA125 ขนาด 20*30*11 ซม.

กล่องไปรษณีย์ไดคัท ง
KW/KA125 ขนาด 22*35*14 ซม
กล่องไปรษณีย์ไดคัท 0
KW/KA125 ขนาด 11*17*6 ซม.
กล่องไปรษณีย์ไดคัท จ
KW/KI 125 ขนาด 24*40*17 ซม.

พลาสติกกันกระแทก เทปกาว (OPP Tape) เชือกมัดกล่องพัสดุ

พลาสติกกันกระแทก 1 ม้วน
ขนาด 0.65 เมตร X 100 เมตร
เทปใส (OPP Tape) ยี่ห้อ NUVO
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 หลา
เชือกมัดกล่องพัสดุ 1 มัด
ความยาว 170 เมตร หนัก 200 กรัม

พลาสติกกันกระแทก 20 เมตร
ขนาด 0.65 เมตร X 20 เมตร
เทปขุ่น (OPP Tape) ยี่ห้อ NUVO
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 หลา
เชือกมัดกล่องพัสดุ 1 ม้วน
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

เทปกาว (OPP Tape) แบบใส 6 ม้วน
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 หลา
เทปกาว (OPP Tape) แบบขุ่น 6 ม้วน
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว ยาว 45 หลา
เชือกมัดกล่องพัสดุ 1 ม้วน
น้ำหนัก 1/2 กิโลกรัม

เทปขุ่น (OPP Tape) ยี่ห้อ NUVO
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว ยาว 100 หลา
เทปขุ่น (OPP Tape) ยี่ห้อ NUVO
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว ยาว 100 หลา
เทปกาว (OPP Tape) แบบใส 6 ม้วน
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว ยาว 100 หลา

เทปกาว (OPP Tape) แบบขุ่น 6 ม้วน
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว ยาว 100 หลา
กระดาษห่อพัสดุสีน้ำตาล 110 แกรม
ขนาด 47 * 35 นิ้ว จำนวน 50 แผ่น
ฟิล์มยืดเอ็มเสตร 12 ไมครอน
ขนาด 50 cm. * 400 m. / ม้วน

เทปกาว ระวังแตก 6 ม้วน
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว ยาว 50 หลา
ที่ตัดเทปแบบมีด้าม
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว
ที่ตัดเทปแบบมีด้าม
ขนาด กว้าง 2 นิ้ว

ซองเอกสาร ขนาด 7*10 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์
ซองเอกสาร ขนาด 9*12 3/4 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์
ซองเอกสาร ขนาด 10*14 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์

ซองเอกสาร ขนาด 15*19 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์
ซองเอกสาร ขนาด 11*15 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์

ซองเอกสาร ขนาด 12*16 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์

ซองขยายข้าง ขนาด 9*12 3/4 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์
ซองขยายข้าง ขนาด 10*15 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์
กระดาษที่ตัดเทป โลหะทั้งชิ้น
สำหรับเทป หนา 2 นิ้ว

ซองขยายข้าง ขนาด 12*16 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค
ซองขยายข้าง ขนาด 11*17 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค
ซองเอกสาร ขนาด 6*9 นิ้ว
KA125 g ไม่มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค

ซอง ขนาด 7*10 นิ้ว
KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค  ซอง ขนาด 9*12 3/4 นิ้ว
KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค  ซองขยายข้าง ขนาด 9*12 3/4 นิ้ว
KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 50 ใบ ต่อแพ็ค

ซองกันกระแทก ขนาด 7*10 นิ้ว
KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 10 ใบ ต่อแพ็ค  ซองกันกระแทก ขนาด 9*12 3/4 นิ้ว
KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 10 ใบ ต่อแพ็ค  ซองกันกระแทก ขนาด 6×9 นิ้ว
KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 10 ใบ ต่อแพ็ค

ซองกันกระแทก ขนาด 7*10 นิ้ว
KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 1 กล่อง จำนวน 20 แพค

ซองกันกระแทก ขนาด 9*12 3/4 นิ้ว
KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 1 กล่อง จำนวน 10 แพค
ซองกันกระแทก ขนาด 6*9 นิ้ว
KA125 g มีพิมพ์
จำนวน 1 กล่อง จำนวน 25 แพค

กันกระแทกแบบซอง ขนาด 7*10 นิ้ว
เรียบ 2 ด้าน กล่องใหญ่ จำนวน 20 แพค
( 200 ซอง )
กันกระแทกแบบซอง ขนาด 7*10 นิ้ว
เรียบ 2 ด้าน กล่องเล็ก จำนวน 7 แพค
( 70 ซอง )

กันกระแทกแบบซอง ขนาด 6*9 นิ้ว
เรียบ 2 ด้าน กล่องใหญ่จำนวน 25แพค
( 250 ซอง )

กันกระแทกแบบซอง ขนาด 6*9 นิ้ว
เรียบ 2 ด้าน กล่องเล็ก จำนวน 5 แพค
( 50 ซอง )
ซองพลาสติก ไซด์ Q ขนาด 18×26 cm.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ซองพลาสติก ไซด์ R ขนาด 21×30 cm.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค

ซองพลาสติก ไซด์ S ขนาด 25×35 cm.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ซองพลาสติก ไซด์ T ขนาด 28×42 cm.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ซองพลาสติกไซด์ T+ ขนาด 32×45 cm.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค

ซองพลาสติก ไซด์ U ขนาด 38×52 cm.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค

ซองพลาสติก ไซด์ Q (กล่อง)
จำนวน 20 แพค ต่อกล่อง (1,000 ซอง)

ซองพลาสติก ไซด์ R (กล่อง)
จำนวน 20 แพค ต่อกล่อง (1,000 ซอง)

ซองพลาสติก ไซด์ S (กล่อง)
จำนวน 20 แพค ต่อกล่อง (1,000 ซอง)

ซองพลาสติก ไซด์ T (กล่อง)
จำนวน 20 แพค ต่อกล่อง (1,000 ซอง)
ซองกาว packing list
ขนาด 25×19 cm.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค

ซองพลาสติก ไซด์ T+ (กล่อง)
จำนวน 20 แพค ต่อกล่อง (1,000 ซอง)
ซองพลาสติก ไซด์ U (กล่อง)
จำนวน 10 แพค ต่อกล่อง (500 ซอง)
เชือกมัดกล่องพัสดุ ขาวแดง
ยาว 200 เมตร หนัก 300 กรัม

ซองพลาสติก ไซด์ D0 17×26 +4 cm.

จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ซองพลาสติก ไซด์ D0 17×26 +4 cm.

จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ซองพลาสติก ไซด์ D1 20×30 +4 cm.

จำนวน 50 ใบ/แพ็ค

ซองพลาสติก ไซด์ D1 20×30 +4 cm.

จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ซองพลาสติก ไซด์ D2 25×35 +4 cm.

จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ซองพลาสติก ไซด์ D2 25×35 +4 cm.

จำนวน 100 ใบ/แพ็ค

ซองพลาสติก ไซด์ D3 28×41 +4 cm.

จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ซองพลาสติก ไซด์ D3 28×41 +4 cm.

จำนวน 100 ใบ/แพ็ค

ซองพลาสติก ไซด์ D4 31×45 +4 cm.

จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ซองพลาสติก ไซด์ D4 31×45 +4 cm.

จำนวน 100 ใบ/แพ็ค

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ฝาชน ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน
กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน ขายกล่องไปรษณีย์
กล่องไปรษณีย์ กล่องไปรษณีย์ราคาถูก กล่องไปรษณีย์ฝาชน

กล่องไปรษณีย์,กล่องไปรษณีย์ราคาถูก,ขายกล่องกระดาษ,กล่องไปรษณีย์ฝาชน,ขายกล่องไปรษณีย์,ซองพลาสติก,ซองไปรษณีย์พลาสติก

 

เราจำหน่าย – รับสั่งทำ , สั่งผลิต – บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม , บรรจุภัณฑ์กระดาษ , กล่องกระดาษลูกฟูก , บรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบต่างๆ

( ราคาพิเศษ … เราจะขายให้คุณในราคาที่ถูกสุดๆ เพื่อที่คุณจะได้กลับมาซื้อเราอีกเรื่อยๆครับผม ^ ^   )

ขอคำปรึกษา หรือขอใบเสนอราคาได้ที่ Line นี้เลยครับผม

iD LINE :  www.Amata-Spare.com
โทรศัพท์ 098-2467624  E-mail :  Thebest.td9@gmail.com
ติดต่อที่คุณอ้น ฝ่ายขายได้เลยครับ ^____^

 

Design by คุณอ้น • Powered by www.ThaiFactoryBox.com Copyright© " สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หากฝ่าฝืนทางเราจะดำเนินคดีตามกฎหมาย "